MENIU
Padėka bendražygiams (video)

Padėka bendražygiams (video)

BROLIAI IR SESĖS. Dictum – factum. Pasakyta – padaryta. Mūsų kelias ir mūsų reikalas yra karžygystė, ne laikina pergalė. Šiame kelyje pergalė – retas reikalas. Mūsų gi kelias – amžinas, Lietuvos kelias. Mes – ne samdiniai. Samdinių dabar pernelyg daug, jie kaip maras....
Kas yra Arvydas Juozaitis?

Kas yra Arvydas Juozaitis?

Tai Monrealio olimpinėse žaidynėse iškovotas bronzos medalis ir olimpinis rekordas. Tai Sąjūdis ir „Sąjūdžio žinios“. Tai „Roko maršai per Lietuvą“. Tai 30 knygų ir dvi dešimtys spektaklių. Tai kultūros diplomatas Karaliaučiaus krašte. ARVYDAS JUOZAITIS –...
Arvydas Juozaitis: Atgimti sunkiau negu gimti

Arvydas Juozaitis: Atgimti sunkiau negu gimti

Velykos ateina su šviesa, sielos šviesa. Atgimti sunkiau negu gimti – atgimstame patys. Atgimstame pirmiau ne kūnu, bet siela, tikėjimu ir meile. Meilė Šeimai ir Lietuvai mus lydi, mus gelbsti ir veda. Arvydas...
Paskutinį Romo gyvenimo dešimtmetį buvome itin artimi

Paskutinį Romo gyvenimo dešimtmetį buvome itin artimi

Būdamas Londone sužinojau apie Romualdo Ozolo – Sąjūdžio ideologo tapusio įrankiu naudojimo lietuvių politinėje kovoje. Prieš mano siekį. Kažkodėl nenustebau. O šiuokart nusivylusiam tenka kalbėti apie tai, kad paskutinį Romo gyvenimo dešimtmetį buvome itin artimi....
Pas Rimantą Dichavičių

Pas Rimantą Dichavičių

Pas Rimantą Dichavičių, Vilniuje, po mūsų sueigos Arsenale (LIETUVA YRA ČIA). Rimantas legenta tapo albumu „Žiedai tarp žiedų“ (1989 m., pramušdamas TSRS imperinę cenzūrą). Per pastaruosius metus jis padarė žygdarbį – parengė ir išleido trijų milžiniškos...
Ozolą prisimenant

Ozolą prisimenant

Šiandien, sausio 31 d., Seime paminėjome Romualdo Ozolo 80-metį. Ši sukaktis be paties Romualdo širdį smelkė gėla. Šiandien kaip niekad Lietuvai trūksta Jo žodžio, Jo išminties, Jo karšto atsidavimo Tautai ir Tėvynei… Romualdai, ačiū už „Lietuvą, kuri yra ČIA“....