MENIU

Arvydo Juozaičio rinkimų štabas

  • Arvydas Juozaitis štabo vadovas, El. adr.: info@arvydasjuozaitis.lt
  • Gintaras Songaila strateginės grupės vadovas, Tel.: 8-650 70601, El. adr.: gsongaila@gmail.com
  • Jonas Vaiškūnas ryšių su visuomene ir žiniasklaida grupės vadovas,Tel.: 8-682 14559, El. adr.: jonas.vaiskunas@gmail.com
  • Algis Avižienis tarptautinės politikos ir užsienio ryšių grupės vadovas, El. adr. algisavizienis1900@hotmail.com
  • Prof. dr. Dalia Eigirdienė ryšių su koordinatoriais ir savanoriais grupės vadovė, Tel.: 8-618 09541, El. adr.: dalia.eigirdienė@gmail.com
  • Valdas Vižinis susitikimų ir renginių grupės koordinatorius, Tel.: 8-620 29293, vizasv@gmail.com
  • Saulius Lapienis  elektroninės komunikacijos ir technologijų grupės vadovas, sauliuslapienis@gmail.com
  • Algirdas Kuliešius lėšų telkimo grupės ir ūkinių reikalų vadovas, Tel.: 8-686 16047, El.p.: algirdas.kuliesius@gmail.com
  • Sakalas Gorodeckis organizacinių reikalų koordinatorius Tel.: 8-698 78271, El. p.:  sakalas@bvilnius.lt
  • Deivydas Jonelis  vizualiniai sprendimai, devydasjonelis@gmail.com

Darbo grupės:

Jaunimo grupės koordinatorius Tomas Aleknavičius, tel.: 8-601 10813, tomas.a.aleknavicius@gmail.com

Programinės grupės koordinatorius prof. dr. Gediminas Navaitis, gedimin.n.@post.5ci.lt

Socialinė ekonomika – prof. dr. Dalius Serafinas, dalius.serafinas@evaf.vu.lt

Švietimas ir mokslas – prof. dr. Giedrė Kvieskienė,

Kultūros politika – Arvydas Každailis

Regionų plėtra, urbanistika – Leonardas Vaitys

Inovacijos ir technologinė pažanga – Saulius Lapienis

Teisėsauga, teisiniai klausimai – adv. Markas Marcinkevičius

Krašto apsauga ir nacionalinis saugumas – pulk. Audronis Navickas

Sporto plėtros strategija – Vladas Garastas