MENIU

Praeitą savaitę Helsinkyje įvyko Europos Sąjungos (ES) vidaus reikalų ministrų pasitarimas dėl Viduržemio jūros migrantų, jų paskirstymo Europoje. Po to įvyko pasitarimas Paryžiuje, baigęsis Prancūzijos ir Vokietijos spaudimu ES valstybėms.

Migrantų daina neturės pabaigos, jeigu bus pasiduota pasaulinių organizacijųskatinančių masinę migraciją, spaudimui. Prancūzijos ir Vokietijos vyriausybės šiam spaudimui pasidavė ir dabar siekia primesti „migrantų kvotas“ visoms kitoms ES šalims.

Būtina pareikšti štai ką: jaučiančios istorinę atsakomybę valstybės savo šalių gyvenimo sanklodos reikalus sprendžia savo parlametuose. Jokie Lietuvos pareigūnų ir ministrų „įsipareigojimai“ tautos ir valstybės vidaus gyvenimo lemiamais klausimais negali būti teisėti, kol nebus apsvarstyti Seime.