MENIU

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų pareikštą ketinimą dalyvauti politinio judėjimo LIETUVA YRA ČIA veikloje. Tai stiprina tikėjimą ir viltį, kad mums pavyks įgyvendinti Lietuvos piliečių teisę dirbti, gyventi ir kurti šeimas savo protėvių žemėje, vardan Lietuvos valstybės vystymosi ir klestėjimo.

Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje sambūrio LIETUVA YRA ČIA vykusiose sueigose buvo aptariamos ir svarstomos dvi veiklos formos, užtikrinsiančios LIETUVA YRA ČIA veiklos tęstinumą: visuomeninis sambūris LIETUVA YRA ČIA (visų lygių valdžios sprendimų ir veiksmų kontrolei ir viešinimui, visuomeninių iniciatyvų realizavimui) ir politinis judėjimas LIETUVA YRA ČIA (politinė partija, turinti teisę per keliamus kandidatus į LR Seimą įtakoti įstatymų leidybą ir Vyriausybės formavimą).

Tarp jau esamų partijų prasidėję ir vykstantys derybiniai procesai dėl galimybių vienytis po politinio judėjimo LIETUVA YRA ČIA vėliava, neužkerta kelio tokiu pačiu pavadinimu registruoto visuomeninio sambūrio nariams tapti šio politinio judėjimo (partijos) nariais. Esu dėkingas šimtams Lietuvos piliečių, išreiškusių šį ketinimą, tikiuosi, dar šimtai jį išreikš artimiausiu metu.

Jungtis į politinio judėjimo LIETUVA YRA ČIA iniciatyvines grupes bus kviečiami visi  piliečiai, užpildę anketas. Jūs galėsite tapti politinio judėjimo LIETUVA YRA ČIA nariais.

ANKETA