MENIU

Kaune birželio 5 d. įvyko sambūrio LIETUVA YRA ČIA sueiga, kurioje buvo paskelbta sambūrio pradinio kūrimosi laikotarpio pabaiga. Su sambūrio dalyviais buvo svarstomos tolimesnės galimybės ir būdai, kaip tinkamai atstovauti 67 tūkst. rinkėjų išreikštą pasitikėjimą  mano prezidentinės kampanijos metu, kaip aktyviai dalyvauti Lietuvos visuomeniniame ir politiniame gyvenime.

Diskusijų metu aptariamos ir svarstomos dvi veiklos formos, užtikrinsiančios LIETUVA YRA ČIA veiklos tęstinumą: visuomeninis sambūris LIETUVA YRA ČIA (visų lygių valdžios sprendimų ir veiksmų kontrolei ir viešinimui, visuomeninių iniciatyvų realizavimui) ir suformavimas politinio judėjimo LIETUVA YRA ČIA (politinė partija, turinti teisę per keliamus kandidatus į LR Seimą įtakoti įstatymų leidybą ir Vyriausybės formavimą).

Sambūris LIETUVA YRA ČIA ir jau esamų partijų ketinimai apjungti patriotines ir nacionalinius interesus ginančias jėgas – mūsų kelias. Tuo keliu eisime, kurdami politinį judėjimą LIETUVA YRA ČIA.

Lietuvos valstybės nacionalinis interesas – įgyvendinti piliečių teisę dirbti, gyventi ir kurti šeimas savo protėvių žemėje, vardan Lietuvos valstybės vystymosi ir klestėjimo.

Arvydas Juozaitis
Visuomeninio sambūrio „Lietuva yra čia“ pirmininkas
2019-06-05, Kaunas