MENIU

Lietuvos atgimimo Sąjūdžio pirmeivio, erudito, intelektualo ir žymaus sportininko Arvydo Juozaičio apsisprendimas dalyvauti Lietuvos valstybės prezidento rinkimuose kelia pyktį Lietuvos valstybės priešams ir vietiniams išgamoms, taikliai pavadintoms šeštąja kolona. Tai ne A. Juozaičio formuluotė. Jis skelbiasi ir iš tiesų yra lietuvių tautos vienytojas, gerbiantis ir kitų tautybių Lietuvai lojalius piliečius.

Bet šie prezidento rinkimai tampa ir lietuvių tautinio sąmoningumo egzaminu. Ar lietuviai, kurių dauguma jau baigia prarasti tautinį jausmą, o bejausmis žmogus yra miręs, atpažins savąjį tautietį tarp apsišaukėlių statytinių kad ir lietuviškomis pavardėmis?

Sąlygos formaliai yra tokios: lietuviai pagal tautinę sudėtį sudaro 79-80% gyventojų skaičiaus. Tad išsirinkti prezidentą LIETUVĮ tautiškai susipratusiai visuomenei lyg ir neturėtų būti problema. Betgi tautinis lietuviško pasididžiavimo jausmas per 30 metų baigiamas ištrinti iš lietuvio sąmonės. Nueita polonizacijos, europeizacijos, globalizacijos keliu, pridengtu ne visai švaria ir tikrai nelietuviška modernumo skraiste. Viskas, kas lietuviška, yra atgyvena, seniena…

O kaip atrodo kiti kandidatai? Štai landzbergytė Šimonytė pareiškė, kad globos mažumas ir gėjus, o pirmo vizito važiuos į Varšuvą. Tai kodėl ne į Briuselį, jei išvis bėgsi iš namų? Gal pirmiausia reikėtų su gėlių vainiku aplankyti lietuviško Draučių kaimo gyventojų, prieš 21 metus išžudytų lenkų penktos kolonos bandito, žūties vietą.

Panašias mintis puoselėja ir p. romas G. Nausėda. Jis kliedi apie „abiejų tautų“ respubliką. Keista, kad net XXI a. išsilavinusi Lietuvos visuomenė toleruoja šią nuvalkiotą tezę. Istorija patvirtino, kad tai lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės savižudybės kelias. Pretendentas į valstybės vadovo postą tai turėtų suprasti. Vien dergti rusus neturėtų tapti lemiamu argumentu tikslui pasiekti. Be to, bankų atstovą remia oligarchų šutvė, kuri nekenčia lietuvių „apačių“, su ponais stoškais ir dargiais priešakyje. Jie ieško pigios darbo jėgos ir propaguoja naują lietuvio, sukergto su afrikanais, veislę – pigią darbo jėgą. Peržiūrėk ir prisimink jų pasisakymus!

Dabartinis premjeras Saulius Skvernelis, nors teigiamai pasirodęs dvikovoje su mafijine žiniasklaida, kuri pastoviai kvailina visuomenę, iš tikrųjų atsiskleidė kaip ryžtingas (o gal apgailėtinas) polonizatorius. Savo iniciatyva vyksta į Lenkiją, gauna audienciją pas fašistuojantį Kačinskį, priima jo instrukcijas ir, vadovaudamasis jomis, pradeda lenkinti lietuvius. Net buvusi jo kolegė pagal rangą padla-Šidla ant jo nustoja rėkusi. Skvernelis džiaugiasi. Euforijos apimtas, jis skolos nurašymo forma lenkams dovanoja 200 mln. eurų už „Orlen“ nepriemokas „Lietuvos geležinkeliams“. Šalčininkų penktakolonistams jis instaliuoja penkis Lenkijos televizijos kanalus, neva atitraukdamas juos nuo blogos Rusijos įtakos. Tam jam negaila 300 tūkst. eurų kasmetinių išlaidų! Rusijai padarė blogo, o kaip Lietuvai, kiek jai gero, jeigu vietiniams išgamoms, valgantiems lietuvišką duoną, nebus reikalo ištarti jos lietuvišką pavadinimą, neišmoktą per 30 ar 200 metų?

Būdamas premjero pareigose, Skvernelis pats Seime pradeda rinkti parašus dėl dvigubos pilietybės statuso suteikimo liberalizavimo. Jis ir panašūs libertarai juk nesako, kad dvigubą pilietybę galės turėti tik lietuvių tautybės ar mišrių šeimų lietuviškai kalbantys tautiečiai lietuviai. Lietuvos pilietybę galės išsaugoti lenkai tomaševskininkai, jau kitą dieną po įstatymo įsigaliojimo priėmę Lenkijos pilietybę.

Lengvatos gauti Lenkijos pilietybę, neprarandant Lietuvos pilietybės, sudarys sąlygas įstatymiškai griauti Lietuvos valstybę tomaševskininkų penktai kolonai, kuri tai sėkmingai daro ir dabar, pažeisdama įstatymus. Savivaldos lygmeniu šie dvigubi piliečiai ir toliau galės valdyti Vilniaus regioną, tik negalės būti renkami Lietuvos prezidentu. Štai kam reikalinga dviguba pilietybė arba lietuviško paso išsaugojimas! Ji reikalinga Lenkijos penktos kolonos atstovams Lietuvoje. Ne tik S. Skvernelis, bet ir p. D. Henkė to nesupranta ir toliau kenkia Lietuvai.

LIETUVI, ar supranti (tu juk turėtum būti nevisiškai sukvailintas), kokioje situacijoje mes gyvename ir kokioje situacijoje yra LIETUVIS A. Juozaitis? Jam tavo balsas reikalingas. Paskui jį eis lietuviškas žodis, mokslas, kultūra, susitelkimas darbui, tiesai ir teisingumui.

Jei esi sąmoningas ir susipratęs, tau šis tautinės brandos egzaminas yra įveikiamas. Centre – tu, LIETUVIS, po to A. Juozaitis ir LIETUVA su 80% lietuvių.

Išnaudokime galimybę, atsiradusią po 30 metų!