MENIU

Velykos ateina su šviesa, sielos šviesa.
Atgimti sunkiau negu gimti – atgimstame patys.
Atgimstame pirmiau ne kūnu, bet siela, tikėjimu ir meile.
Meilė Šeimai ir Lietuvai mus lydi, mus gelbsti ir veda.

Arvydas Juozaitis