MENIU

Dviguba pilietybė yra gimusi iš perdėto įsivaizdavimo, kad Lietuva yra visur pasaulyje, kad Lietuva yra ne tik Lietuvoje, bet ir dar kažkur kitur. Na, reiškia yra globalus lietuvis. Tai jeigu tas globalus lietuvis nori neprarasti su Lietuva gyvo ryšio, jis gali pasiimti Lietuvio pasą. Dabar sakysim: kam jam tas Lietuvio pasas, kai turėjo Lietuvos Respublikos piliečio pasą ir ūmai susigalvojo tapti kitos valstybės piliečiu? Pagal Lietuvos Respublikos konstitucijos 12 straipsnį jis Lietuvos piliečio paso netenka. Tada jis ima sau Lietuvio pasą bet kurioje atstovybėje, ambasadoje, o jeigu jos ten nėra – siunčia dokumentus ir gauna Lietuvio pasą. Kas tai yra?

Lietuvio pasas lyg kardu perkerta suraizgytą jausmų ir „teisių“ Gordijaus mazgą. Turėdami Lietuvio pasą nebekuriame trijų rūšių Lietuvos piliečių, o pagal dabartinį referendumą yra sugalvota taip – tiktai NATO, Europos sąjungos ir Transatlantinės orientacijos šalyse gyvenantys piliečiai galės išsaugoti Lietuvos ir tų šalių pilietybę. O dabar yra daugybė šalių, kurios praktiškai išbraukiamos, kurios tampa neteisingomis. Ne tik Rusija neteisinga, kur dauguma lietuvių gali gyventi nemėgdama nei Rusijos režimo nei Putino, nei ko… Bet jie neteisingoj šaly gyvena, jie negaus Lietuvos pilietybės išsaugojimo teisės. Paskui visa Azija, Lotynų Amerika, Afrika ir Okeanija, Japonija – niekas negaus tos teisės. Tai ką tada mes turime daryti? Duoti visiems lietuviams lygią teisę – Lietuvio pasą. Tegul jie imasi svetimas pilietybes, ir jeigu tikrai nori išlikti su Lietuva – lai pasiima Lietuvio pasą. Šį pasą, nusprendę grįžti Tėvynėn, jie neša į Migracijos departamentą ir atgauna piliečio pasą.

Net J. Basanavičus, kuriam mes davėm pirmą pasą, buvo Bulgarijos pilietis ir po to, kai jis grįžo Lietuvon (mūsų sugalvotoje legendoje), jis vėl tapo Lietuvos piliečiu padėjęs šį gražų dokumentą. Be jokių tarpininkų, be Prezidento dekreto, be nieko. Žmonės, bijantys, kad neteks pilietybės ryšio, gauna šį dokumentą, o kai jau tikrai grįžta namo, atsiima Lietuvos pilietybės dokumentą, kuris leidžia balsuoti. Lietuvio pasas balsuoti neleidžia.