MENIU

Didžiai gerbiamai Džasindai Ardern
Naujosios Zelandijos Ministrei Pirmininkei

Gerbiamoji Ministre Pirmininke,

Reiškiu gilią užuojautą dėl Kraistčerčo mieste įvykdytuose žiauriuose teroristiniuose išpuoliuose žuvusių ir sužeistų žmonių.
Savo ir lietuvių tautos vardu šios skaudžios netekties akivaizdoje linkiu stiprybės, susitelkimo ir ištvermės Naujosios Zelandijos tautai.
Nuoširdžiai užjaučiu tragiškai žuvusiųjų šeimas ir artimuosius. Linkiu sveikatos ir kuo greitesnio išgijimo sužeistiesiems. Prašau Dievo, kad Naujosios Zelandijos Tautai suteiktų galių išgyventi šiai sunkiai netekčiai.

Su gilia užuojauta,

Dr. Arvydas Juozaitis
Kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus

***

Condolences regarding the recent attacks at Christchurch

The Right Honourable Jacinda Ardern

Prime Minister of New Zealand

Dear Prime Minister:

I would like to express my condolences in connection with the vicious terrorist attacks committed in Christchurch that killed and injured so many people. On behalf of the Lithuanian people and on my part I wish the people of New Zealand strength, solidarity and resoluteness in the face of this great loss. I grieve with the families and close ones of those who died in this tragedy. And I would wish for a speedy recovery to those who were injured but survived the attacks. I pray to God that he will bestow the strength that the people of New Zealand will need to overcome this great loss.

With deepest sympathy,

Dr. Arvydas Juozaitis
Candidate for the Presidency of
The Republic of Lithuania