MENIU

Šiandien, sausio 31 d., Seime paminėjome Romualdo Ozolo 80-metį. Ši sukaktis be paties Romualdo širdį smelkė gėla. Šiandien kaip niekad Lietuvai trūksta Jo žodžio, Jo išminties, Jo karšto atsidavimo Tautai ir Tėvynei…

Romualdai, ačiū už „Lietuvą, kuri yra ČIA“. Mus įkvėpė Tavo tezė, kurią parašei „Literatūroje ir mene“ dar Brežnevo laikais (1982 metais) – „Pasaulis yra ČIA“, priešpastatydamas savo poziciją Tomo Venclovos kosmopolitizmui. Mes tik perfrazavome Tavo teiginį – „Lietuva yra ČIA“.

Iki kokios būsenos priėjome, kad turime įrodinėti natūralius dalykus: medis turi augti, Lietuva turi būti ČIA.

Ir bus. Kelio atgal nėra.